Nieuwsarchief

Links

Hieronder vindt u enkele handige links:

 • Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum
  Mocht u onverwachts rechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekering u een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering bent u namelijk verzekerd voor de kosten van de benodigde rechtshulp.
 • Stichting Woningbeheer Betuwe
  Bent u huurder, zoekt u een woning of wilt u meer weten over ons? U vindt op deze site algemene informatie over SWB. Veel plezier met het doorlopen van de site.
 • Woningaanbod
  Woongaard, meer keuze voor woningzoekenden in het Gelders Rivierengebied.
 • Gemeente Neder-Betuwe
  De gemeente Neder-Betuwe ontstond op 1 januari 2002 door de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. Tussen 1 januari 2002 en 1 april 2003 heette deze fusiegemeente “Kesteren”. Later is deze naam veranderd in gemeente Neder-Betuwe. Het gemeentehuis staat in Opheusden, maar is tot medio 2012 wegens verbouwing buiten gebruik. Tijdens deze verbouwing wordt gebruikgemaakt van het voormalige gemeentehuis van Echteld in Ochten en een dependance in Kesteren.
 • Gemeente Buren
  In 1999 is de gemeente in de huidige vorm ontstaan door de samenvoeging van de vroegere gemeente Buren met de gemeenten Maurik en Lienden. Het gemeentehuis is sindsdien gevestigd te Maurik.
 • Nederlandse woonbond
  De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
 • Huurdersverenigingen in Nederland
  De informatieve website van en voor HUURDERS in NEDERLAND.
 • Ministerie van VROM
  Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) was het Nederlandse ministerie voor zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu. Sinds 14 oktober 2010 zijn Ruimte en Milieu samengevoegd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Rijksgebouwendienst en het onderdeel Wonen, Wijken en Integratie, waaronder ook de bouwregelgeving, maken nu deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Energie en de Nederlandse Emissieautoriteit zijn naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gegaan.

 

 

Top