Nieuwsarchief

Intentie tot fusie SWB en SCW

Geachte leden/huurders van de SWB, en de huurdersvereniging Lingewaarden+ I.v.m. de fusie tussen de SWB en de SCW gaat er eea veranderen in de situatie van de huurdersvereniging HVL. De SWB en de SCW hebben intussen al een intentieovereenkomst getekend om te komen tot deze fusie op 1 januari 2020. Conform artikel 19, lid 1 van de statuten, nodigen wij u uit voor een speciaal belegde vergadering op 27 mei 2019 Om het samengaan van de huurdersvereniging (HVL) uit Lienden, en het huurdersplatvorm (HP) uit Tiel op een goede manier te laten verlopen, is goede samenwerking nodig. Ook is de keuze al gemaakt om als stichting samen verder te gaan. Hier is echter nadrukkelijk toestemming voor nodig van de leden van de HVL. De vergadering heeft dan ook maar een agendapunt, dat is te komen tot volledige opheffing van de Huurdersvereniging Lingewaarden. Conform artikel 19, lid 2 van de statuten, zullen de onderhavige stukken ter inzage worden gelegd in het tuinhuis Blommeland in Lienden. Wilt u de stukken inzien kunt u bellen met: Voorzitter: de heer D.J. Bult tel. 06 36488960 of Visevoorzitter: de heer G. van den Berg 06 54 373956 U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen Plaats: Blommeland Lienden. Tijd : 19.30 uur