Nieuwsarchief

Einde Huurdersvereniging Lingewaarden

Lienden 3 oktober 2019
Geachte leden van de HVL
Zoals intussen al wel bij de meeste bekend zal zijn gaat er per januari 2020 eea veranderenbij de HVL. Door het samengaan van de woonstichting SWB, en de Tielse SCW, gaan ook de huurdersverenigingen samen werken.
Dit heeft als gevolg dat beide huurdersverenigingen, die van Lienden en van Tiel per 20 januari 2020 worden opgeheven, en dat er een andere stichting in het leven wordt geroepen. Deze stichting zal gaan heten: “Woonstichting de Vooruitgang”
Het verschil van een vereniging en de stichting is dat er voor de stichting geen contributie meer wordt betaald.
De voorzitter, de Heer Bult. tel. 06 36488960 wordt/blijft voorzitter van de nieuw op te richten stichting. Voor al uw vragen kunt u altijd bij hem terecht. Ook bij de penningmeester, de Heer Willem van Kuilenburg tel.06 20631670 kunt u terecht voorvragen.
Wij, als bestuur van de op te heffen HVL, danken al de leden voor het vertrouwen in ons gesteld in de jaren van lidmaatschap, en hopen dat alles goed  met u zal blijven gaan in de toekomst.
Het bestuur van de HVL
Secretaris, G. van den Berg