Nieuwsarchief

Derk Jan Bult

1 8 9 10

Woonlasten probleem voor chronisch zieken en gehandicapten

20-02-2014Woonlasten probleem voor chronisch zieken en gehandicapten

Ruim de helft van mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben, heeft moeite om de woonlasten op te brengen. Een op de zeven houdt zelfs onvoldoende over om te kunnen participeren in de samenleving. Dit blijkt uit de ‘Meldactie wonen’ van Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, in samenwerking met het Landelijk Platform GGZ en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Meer dan 2.200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Hoewel de deelnemers aan de enquête hun woning gemiddeld het rapportcijfer 7,5 geven en de woonomgeving een 7, ondervinden veel van hen de nodige problemen.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/rolstoelgebruikerinhuis.jpg

Naast de hoge woonlasten is vooral de geringe keuzevrijheid voor bewoners van zorginstellingen of kleinschalige woonvormen een probleem. De meerderheid heeft niet zelf kunnen bepalen waar en met wie ze wonen. Ongeveer 20 procent heeft problemen met de bereikbaarheid van winkels, openbaar vervoer en de arts.

Aanpassingen

Ruim de helft heeft aanpassingen in de woning. Voor de mensen met een lichamelijke beperking is dat zelfs bijna driekwart, vooral in de badkamer en de keuken. Bijna eenderde van de deelnemers aan de enquête is niet tevreden over de aanpassingen. Zij vinden de situatie nog steeds niet optimaal. “De aanpassing van de badkamer moest vier keer opnieuw en ziet er schandalig slecht uit’, aldus een deelnemer aan de enquête. Een ander zegt: ‘De procedure voor vergoeding duurde erg lang, een half jaar. Al die tijd kon ik mijn keuken en badkamer niet gebruiken, maar dat leek niemand wat uit te maken.’

Eenzaamheid

Een opvallend verschil met de totale bevolking is dat gehandicapten en chronisch zieken tweemaal zo vaak alleen wonen. Eenzaamheid wordt door 42 procent van hen soms en door 15 procent vaak als een probleem ervaren. Een aanzienlijke groep (32 procent) voelt zich thuis soms onveilig en voor 5 procent is de veiligheid echt problematisch. Heel vaak wordt genoemd dat men bang is voor inbrekers. Slechte sloten, onveilige deuren en het ontbreken van een intercom versterken het gevoel van onzekerheid. Ook zijn veel mensen bang voor brand, omdat men niet makkelijk kan vluchten.
Voor ongeveer één op de vijf chronisch zieken en gehandicapten is de huidige woonruimte geen duurzame oplossing. Zij verwachten binnen 5 jaar te moeten verhuizen. Voor bewoners van kleinschalige woonvormen is dat zelfs ruim een kwart.

stroom aan meldingen huuralarm

Stroom aan nieuwe meldingen bij meldpunt Huuralarm

Huurders met een bescheiden middeninkomen laten massaal van zich horen op het meldpunt Huuralarm van de Woonbond. Ze voelen zich klemgezet door de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, en hebben er nog geen vertrouwen in dat een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen een einde maakt aan hun woonproblemen.

Aanleiding voor de huidige drukte op het meldpunt is een mail die de Woonbond stuurde aan woningzoekenden die zich de afgelopen jaren gemeld hebben bij ikwilookwonen.nl, het Woonbondmeldpunt voor gedupeerden van de inkomensgrens.

Afbeelding: verhuisdozen inpakken

Het goede nieuws in de mail van de Woonbond: de Tweede Kamer wil de inkomensgrens voor een sociale huurwoning optrekken naar € 38.000 (prijspeil 2012). Daarover werd in november een motie aangenomen. Ook wil de Kamer dat minister Blok naar Brussel gaat om te praten over verdere verhoging van de grens naar € 43.000. Wanneer Blok naar Brussel gaat en op welke datum de inkomensgrens omhoog gaat is helaas nog niet duidelijk. Er wordt pas een invoeringsdatum vastgesteld nadat het kabinet over de nieuwe Woningwet heeft gepraat. Veel woningzoekenden zouden Blok graag morgen al naar Brussel af zien reizen. Een grote groep valt tussen wal en schip: op papier te rijk voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een vrije sectorwoning of een koopwoning.

Ten einde raad

‘Ik ben al twee jaar ten einde raad’ schrijft een melder die aan ziet komen dat haar inkomen na pensionering fors zal kelderen. ‘Nu naar een dure huurwoning verhuizen betekent dat ik straks de huur niet meer kan betalen.’ Een andere melder die om gezondheidsredenen moet verhuizen: ‘Wij zijn te oud om te kopen en krijgen geen lening meer. Wij laten wel een flinke eengezinswoning achter, die eigenlijk veel te groot voor ons is.’ Net als veel andere oudere melders pleit hij voor soepeler toewijzingsregels voor senioren die van een grote eengezinswoning naar een appartement willen verhuizen.

Noodgedwongen te duur wonen

Het meldpunt kreeg ook veel reacties van huurders die noodgedwongen duur zijn gaan huren of een woning hebben gekocht. En die nu grote problemen hebben om hun woonlasten op te brengen. ‘Door de krapte op de woningmarkt heb ik voor mijn huidige woning 1000 euro bemiddelingskosten moeten betalen. Ik had weinig keuze omdat ik de particuliere markt op moest. Binnenkort eindigt mijn contract en kan ik mijn huur niet meer betalen. Er zijn geen betaalbare woningen in de particuliere of vrije sector. Ook kan ik het mij niet veroorloven om wederom bemiddelingskosten te moeten betalen of een dubbele huur te moeten betalen.’

Een andere melder: ‘Ik huur een bovenwoning in de vrije sector, inclusief G/W/E. Voor sociale woningbouw is mijn inkomen (nog) net te hoog, maar als alleenstaande ouder in de WW met drie opgroeiende tienerkinderen wordt het steeds lastiger om alle kosten te kunnen betalen. Afgelopen huurverhoging van 2013 was dan ook op ’n zachtst gezegd niet welkom….Ik zou graag mezelf in een sociale huurwoning zien. Nu bedraagt wonenbijna de helft van mijn totaal te besteden geld.’

Motie over inkomensgrens

In de motie die de Tweede Kamer onlangs aannam staat dat de inkomensgrens voor een sociale huurwoning in eerste instantie moet worden opgetrokken naar € 38.000 (prijspeil 2012). Daarnaast vraagt de Tweede Kamer minister Blok (Wonen en Rijksdiensten) in dezelfde motie af te reizen naar Brussel om daar te pleiten voor een inkomensgrens van € 43.000.

Concreet wil de Tweede Kamer dat woningcorporaties voortaan 20% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de € 34.229 en € 38.000 (prijspeil 2012). Woningzoekenden die in 2012 niet meer dan € 38.000 verdienden, kunnen daarmee in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het gaat dan om woningen met een aanvangshuur tussen de € 556 en € 699,48. Woningen met een lagere huurprijs blijven voor de laagste inkomens bestemd.

Zie ook:

Uw gegevens en de belastingdienst

Huurders vooraf geïnformeerd over verstrekken inkomensgegevens

De uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging verandert dit jaar. De Belastingdienst heeft hiertoe besloten na stevige kritiek van de Ombudsman en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de schending van de privacy bij het verstrekken van inkomensgegevens. De Woonbond had hierover aan de bel getrokken bij het CBP en de Ombudsman.

In een brief die minister Blok vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden de wijzigingen uitgelegd. Huurders worden dit jaar vooraf schriftelijk door de Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van het verstrekken van hun inkomensgegevens. Dit zal hoogst waarschijnlijk in april plaatsvinden. Huurders van wie de gegevens niet zouden mogen worden opgevraagd, bijvoorbeeld omdat zij geliberaliseerd huren, kunnen op deze manier ontdekken dat hun gegevens onterecht worden opgevraagd.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/Privacy_vergrootglas.jpgDit is een wijziging waar de Woonbond al twee jaar lang op aandringt. Een voorstel hiertoe van Kamerleden Jansen (SP) en Voortman (GroenLinks) haalde het vorig jaar niet. Na een vernietigend advies van de Ombudsman is minister Blok nu alsnog overstag gegaan. Het CBP onderzoekt op verzoek van de Woonbond op dit moment de schending van privacy van huurders door de Belastingdienst. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Toch heeft Blok, op basis van de gesprekken die de Belastingdienst met het CBP heeft gevoerd, nu de aanvraagprocedure fors veranderd. Het College was van mening dat de Belastingdienst te veel gegevens van huurders verzamelde. Het is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn voor het CPB.

Overbodige regeldruk

Actal, de waakhond tegen regeldruk, had in een advies de minister verzocht om de beroepsprocedure bij een verlaagd inkomen aan te passen. Huurders die bezwaar willen maken zijn nu verplicht om een uittreksel van het GBA (gemeentelijke basisadministratie) mee te sturen, Actal vond dit overbodige regeldruk, maar minister Blok heeft dat advies naast zich neergelegd.

Maximum huurstijging per 1 juli

Minister Blok heeft vandaag ook de zogeheten ‘huurbrief’ gepubliceerd, met de informatie over de huurverhoging per 1 juli 2014. Voor huishoudens met een inkomen onder 34.085 euro bedraagt de maximale huurverhoging 4 procent. Huurders met een hoger inkomen kunnen daar een extra ‘gluurverhoging’ bovenop krijgen van 0,5 of 2,5 procent.

Overleg en advies

In zijn brief wijst Blok er nadrukkelijk op dat verhuurders met hun huurdersorganisaties en bewonerscommissies moeten overleggen over (de wijzigingen in) het huurprijsbeleid, op basis van de Overlegwet. Huurdersorganisaties moeten de gelegenheid krijgen hierover te adviseren. Indien een huurdersorganisatie of bewonerscommissie schriftelijk advies heeft uitgebracht, mag de verhuurder alleen van dit advies afwijken als hij binnen 14 dagen de redenen hiervoor schriftelijk aan de huurdersorganisatie meedeelt.

Meldpunt huuralarm

Stroom aan nieuwe meldingen bij meldpunt Huuralarm

Huurders met een bescheiden middeninkomen laten massaal van zich horen op het meldpunt Huuralarm van de Woonbond. Ze voelen zich klemgezet door de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, en hebben er nog geen vertrouwen in dat een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen een einde maakt aan hun woonproblemen.

Aanleiding voor de huidige drukte op het meldpunt is een mail die de Woonbond stuurde aan woningzoekenden die zich de afgelopen jaren gemeld hebben bij ikwilookwonen.nl, het Woonbondmeldpunt voor gedupeerden van de inkomensgrens.

Afbeelding: verhuisdozen inpakkenHet goede nieuws in de mail van de Woonbond: de Tweede Kamer wil de inkomensgrens voor een sociale huurwoning optrekken naar € 38.000 (prijspeil 2012). Daarover werd in november een motie aangenomen. Ook wil de Kamer dat minister Blok naar Brussel gaat om te praten over verdere verhoging van de grens naar € 43.000. Wanneer Blok naar Brussel gaat en op welke datum de inkomensgrens omhoog gaat is helaas nog niet duidelijk. Er wordt pas een invoeringsdatum vastgesteld nadat het kabinet over de nieuwe Woningwet heeft gepraat. Veel woningzoekenden zouden Blok graag morgen al naar Brussel af zien reizen. Een grote groep valt tussen wal en schip: op papier te rijk voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een vrije sectorwoning of een koopwoning.

Ten einde raad

‘Ik ben al twee jaar ten einde raad’ schrijft een melder die aan ziet komen dat haar inkomen na pensionering fors zal kelderen. ‘Nu naar een dure huurwoning verhuizen betekent dat ik straks de huur niet meer kan betalen.’ Een andere melder die om gezondheidsredenen moet verhuizen: ‘Wij zijn te oud om te kopen en krijgen geen lening meer. Wij laten wel een flinke eengezinswoning achter, die eigenlijk veel te groot voor ons is.’ Net als veel andere oudere melders pleit hij voor soepeler toewijzingsregels voor senioren die van een grote eengezinswoning naar een appartement willen verhuizen.

Noodgedwongen te duur wonen

Het meldpunt kreeg ook veel reacties van huurders die noodgedwongen duur zijn gaan huren of een woning hebben gekocht. En die nu grote problemen hebben om hun woonlasten op te brengen. ‘Door de krapte op de woningmarkt heb ik voor mijn huidige woning 1000 euro bemiddelingskosten moeten betalen. Ik had weinig keuze omdat ik de particuliere markt op moest. Binnenkort eindigt mijn contract en kan ik mijn huur niet meer betalen. Er zijn geen betaalbare woningen in de particuliere of vrije sector. Ook kan ik het mij niet veroorloven om wederom bemiddelingskosten te moeten betalen of een dubbele huur te moeten betalen.’

Een andere melder: ‘Ik huur een bovenwoning in de vrije sector, inclusief G/W/E. Voor sociale woningbouw is mijn inkomen (nog) net te hoog, maar als alleenstaandeouder in de WW met drie opgroeiende tienerkinderen wordt het steeds lastiger om alle kosten te kunnen betalen. Afgelopen huurverhoging van 2013 was dan ook op ’n zachtst gezegd niet welkom….Ik zou graag mezelf in een sociale huurwoning zien. Nu bedraagt wonen bijna de helft van mijn totaal te besteden geld.’

Motie over inkomensgrens

In de motie die de Tweede Kamer onlangs aannam staat dat de inkomensgrens voor een sociale huurwoning in eerste instantie moet worden opgetrokken naar € 38.000 (prijspeil 2012). Daarnaast vraagt de Tweede Kamer minister Blok (Wonen en Rijksdiensten) in dezelfde motie af te reizen naar Brussel om daar te pleiten voor een inkomensgrens van € 43.000.

Concreet wil de Tweede Kamer dat woningcorporaties voortaan 20% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de € 34.229 en € 38.000 (prijspeil 2012). Woningzoekenden die in 2012 niet meer dan € 38.000 verdienden, kunnen daarmee in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het gaat dan om woningen met een aanvangshuur tussen de € 556 en € 699,48. Woningen met een lagere huurprijs blijven voor de laagste inkomens bestemd.

Zie ook:

HUURALARM

Huurstijging bedreigt koopkracht

FNV en Woonbond vragen de Tweede Kamer de huurverhoging te matigen. In een gezamenlijke brief wijzen zij op het koopkrachtverlies als gevolg van de enorme huurstijgingen. In 2013 was de gemiddelde huurverhoging 4,6%, wat 1,2% van de koopkracht kostte.

‘Dit vergroot de tweedeling in Nederland. Juichende verhalen over de opkrabbelende woningmarkt gelden in ieder geval niet voor de drie miljoen hurende huishoudens waarvan een groot deel nu al niet meer rond kan komen. Zij zullen nog meer aan koopkracht moeten inleveren’, aldus Ton Heerts, voorzitter van de FNV.

Afbeelding: logo HuuralarmFNV en Woonbond roepen de Tweede Kamer op om de betaalbaarheid van het huren niet alleen met de mond te belijden, maar ook concrete maatregelen te nemen om de huurverhoging in 2014 binnen de perken te houden.

Dat betekent dat huurverhogingen in ieder geval onder de 3% moeten blijven. Nu al houden (volgens berekeningen van het RIGO) meer dan 700.000 hurende huishoudens te weinig geld over voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.

De bonden zien twee opties om de maximale huurverhoging in 2014 te beperken. Het kabinet wil alle huurders, dus ook de laagste inkomens, een extra huurverhoging opleggen van 1,5% op inflatie, waarbij uitgegaan wordt van een inflatiecijfer van 2,5%. De eerste optie is om in ieder geval de extra 1,5% huurverhoging te schrappen. De tweede optie is om in ieder geval een systeemfout uit de inflatieaanpassing van de huren te halen.

Systeemfout

Het inflatiecijfer van 2,5% wordt nu nog berekend met de zogenaamde “ongeschoonde consumentenprijsindex”, die gebaseerd is op de veronderstelling dat verhuurders over hun huurinkomsten BTW betalen. In werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een duidelijke fout in de gehanteerde systematiek. ‘Door uit te gaan van de geschoonde (afgeleide) index kom je uit op een inflatiecijfer van 1,3%. Het is van de gekke dat verhuurders zomaar een extra financieel voordeel wordt gegund.’

BRON WOONBOND

Aantal goedkope huurwoningen loopt fors terug

Aandeel goedkope huurwoningen loopt fors terug

Het aandeel goedkope huurwoningen (met een huur onder € 374) ) is in vijf jaar tijd met een derde afgenomen van 28,4 naar 19,3 procent. Het aandeel dure huurwoningen (tussen € 574 en € 681) daarentegen verdubbelde van 5,2 naar 10,4 procent (exclusief de nog duurdere woningen boven deze grens). Dit blijkt uit het Sectorbeeld 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De totale huurinkomsten van de corporaties stegen met 3,5 procent, van 12,8 naar 13,2 miljard euro in 2012. Dat komt neer op € 445 per woning. De onderhoudslasten daalden met ruim 3 procent van € 1.348 naar € 1.306. In totaal gaven de corporaties vorig jaar ruim 3,2 miljard uit aan onderhoud.

/pages/nieuws/images/kortNieuws/geldindegrond.jpgDe netto bedrijfslasten namen toe met 0,5 procent tot € 1.397 per woning. Volgens het CFV zijn er grote verschillen ten opzichte van dit gemiddelde. Er zijn corporaties waar de bedrijfslasten bijna € 2.500 per woning bedragen en corporaties die het voor € 500 doen. Opvallend is dat ook bij de grootste corporaties de bedrijfslasten fors variëren (van bijna € 1.000 tot ruim € 2.000). ‘Een omvangrijker bezit leidt dus niet tot lagere kosten’, aldus het CFV.

800 miljoen verlies op grond

Opvallend is ook dat de gezamenlijke corporaties ook in 2012 verlies leden op zogeheten deelnemingen, commerciële projecten. Het verlies liep op van 116 naar 238 miljoen. De verliezen hangen meestal samen met project- en grondontwikkeling. De afgelopen vier jaar hebben de corporaties samen voor ruim 800 miljoen afgeboekt op hun grond, ongeveer 40 procent van de oorspronkelijke waarde.

Marktvermogen 137 miljard

Het marktvermogen van de sector bedraagt 137 miljard. Dat ligt ruim 105 miljard hoger dan de zogeheten bedrijfswaarde (ook wel volkshuisvestelijke exploitatiewaarde genoemd) die 32 miljard bedraagt. Het enorme verschil komt door een andere manier van waarderen. Steeds meer corporaties waarderen hun bezit op basis van marktwaarde, zoals in de commerciële vastgoedwereld gebruikelijk is. De solvabiliteit van de sector liep terug van 27,7 naar 25 procent (op basis van bedrijfswaarde).

Vijftien corporaties onder verscherpt toezicht

Het Centraal Fonds heeft van alle 380 corporaties een financieel risicoprofiel gemaakt. Bijna een kwart (89) worden door het CFV extra in de gaten gehouden vanwege geconstateerde extra risico’s. Van deze groep moeten 30 corporaties een verbeterplan opstellen. Per 1 december staan 15 corporaties onder verscherpt toezicht van het CFV en worden er 2 gesaneerd (Vestia en WSG). Onder de corporaties met verscherpt toezicht zitten een aantal grote: Stadgenoot (Amsterdam), Laurentius (Breda), Mitros (Utrecht), De Key (Amsterdam) en het Wooninvesteringsfonds (landelijk).

Verhuurdersheffing niet van tafel

Verhuurdersheffing niet van tafel

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de verhuurdersheffing. Dat gebeurde nadat minister Blok van Wonen toezegde begin 2016 een evaluatie te houden en bereid te zijn tot aanpassingen als ‘zich ongewenste effecten voordoen’.

De Woonbond hoopte dat het verzet tegen de heffing van senator Duivesteijn ertoe zou leiden dat de heffing op zijn minst zou worden verlaagd en een tijdelijk karakter zou krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘We blijven ageren, maar ik vrees dat we moeten wachten tot 2016 voor er iets verandert. Terwijl nu al duidelijk is dat die heffing ertoe leidt dat er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar wordt.’

foto van demonstratie HuuralarmEen verlaging van de verhuurdersheffing na de evaluatie in 2016 is een reële optie, maar vooralsnog heeft de ze een structureel karakter. ‘Teleurstellend’, aldus Paping, die erop wijst dat er ook geen extra geld naar het investeringsfonds gaat om nieuwbouw te bekostigen. Het geld van de heffing wordt in zijn geheel gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te realiseren. ‘De discussie in de Eerste Kamer maakt in ieder geval duidelijk dat de heffing zeer omstreden is en gelukkig niet gezien wordt als een voldongen feit.’

Vernieuwde website

Zoals u kunt zien  is de website vernieuwd. Een duidelijke menustructuur en actueel nieuws.

1 8 9 10